Skip to main content

K dennímu nošení

K dennímu nošení

Kontaktní čočky k dennímu nošení mohou být nasazeny po celý den, ale před spaním musí být vyjmuty. Vyhazují se a nahrazují novými po určité stanovené době nošení. Je důležité vědět, že zkrácení cyklu výměny výrazně snižuje riziko komplikací spojených s nošením čoček.

Zapamatujte si tento důležitý fakt :

Čím častěji budete své čočky vyměňovat, tím menší je riziko vzniku komplikací. Některé čočky pro denní nošení se vyměňují každý den, zatímco jiné čočky se vyměňují po týdnu, dvou týdnech nebo déle. Vždy, když jsou čočky nasazovány opakovaně, musí být před tím vyčištěny a dezinfikovány.

Pokud se nechcete starat každý den o čištění svých čoček nebo trpíte alergiemi, mohou pro Vás být nejlepším řešením jednorázové jednodenní kontaktní čočky. Vyhodíte je vždy večer a ráno nasadíte zcela nové. Nemohou se na nich vytvořit usazeniny, které vznikají při několikadenním nošení a není je potřeba čistit. Proto mnoho kontaktologů i nositelů cítí, že jednorázové jednodenní kontaktní čočky představují nejzdravější a nejpohodlnější způsob nošení.