Skip to main content

Historie, druhy a údržba

Historie, druhy a údržba

Dalekohled je optická pomůcka, která nám umožňuje vidět dále než vidíme sami pouhým okem. Dalekohledy se označují součinem zvětšení a průměru vstupní pupily (čočky) v mm. Např. dalekohled  8 x 42 má zvětšení 8 x a průměr objektivu – vstupní čočky je 42 mm. První dalekohledy se začaly používat na rozhraní 16.–17. století. V Evropě došlo k jejich rozšiřování zejména po 2. světové válce, kdy došlo k jejich zlevnění hromadnou výrobou. Předválečné dalekohledy byly velmi drahé a mnohdy jejich cena převyšovala cenu zbraně.

Dalekohledy řadíme podle druhu:

 • skládací
 • lineární klasické + Zoom dalekohledy
 • speciální, pozorovací hvězdářské
 • divadelní kukátka

Rozhodující parametry pro výběr dalekohledu:

 • zvětšení
 • světelnost
 • výkon za šera
 • kvalita optiky a mechaniky
 • zorné pole

Vysvětlivky odborných pojmů uvedených:

 • Zvětšení - udává nám, kolikrát se pozorovaný objekt jeví větší. Např. 8 násobné zvětšení znamená, že objekt ve vzdálenosti 800 m se jeví jako ve vzdálenosti 100 m.
 • Zvětšení Zoom - dalekohledy s tímto označením mají proměnné zvětšení, např. 8 až 20 krát. (Nevýhodou je rozostření obrazu při změně zvětšení a malé zorné pole.)
 • Světelnost - udává nám množství světelného toku vnímaného naším okem. Hlavním parametrem světelnosti je průměr vstupní i výstupní pupily dalekohledu a je vyjádřen v mm.
 • Průměr vstupní pupily - je velikost (průměr) světelného svazku vystupujícího z okuláru. Je dán poměrem mezi průměrem vstupní čočky (objektivu) a zvětšením. Tzn. dalekohled 10 x 50 má průměr výstupní pupily 50 : 10 = 5 mm. Toto číslo v praktickém zjednodušení můžeme považovat za světelnost dalekohledu. Čím je toto číslo vyšší tím je světelnost dalekohledu větší a lepší.
 • Výkon za šera (Vs) - je někdy označován jako koeficient stmívání. Značí určitou rozlišovací schopnost při zhoršených světelných podmínkách. Výpočtem se stanovuje jako druhá odmocnina ze součinu zvětšení a průměru vstupní pupily.
 • Zorné pole (Pole pohledu) - tato hodnota specifikuje šířku terénu, kterou můžete vidět skrz dalekohled ve vzdálenosti 100 nebo 1000 m. Velikost zorného pole je tím větší, čím je menší vzdálenost okuláru od oka (resp. ohnisková vzdálenost). Čím větší je zorné pole tím lepší je sledování krajiny a pohybujících se předmětů. Dalekohledy s označením Ww ( v němčině Weitwinkel ) jsou širokoúhlé, mají větší zorné pole.
 • Antireflexní vrstva - je hořčíkovo-fluorydový povrch, který se jemně nanáší na optické části dalekohledu. Dalekohledy, které Vám nabízíme mají plně potaženou optiku. To znamená, že všechny optické části jsou vybaveny extrémně tenkou anti-reflexní ( někdy říkáme proti odleskovou ) vrstvou, která optimalizuje světelný pohyb skrz dalekohled do oka. Používá se pro docílení jasnějšího, nezkresleného obrazu a zabrání nežádoucím odrazům světla. Rozlišujeme 2 druhy pokrytí čoček antireflexní vrstvou a to jednoduché ( známe jako modrý povrch ) nebo několikanásobné.

*Poznámka: v poslední době jsou novinkou povlaky s načervenalým odleskem. Tyto vrstvy mají zvýšenou redukci UV (ultrafialových) a infračervených paprsků do optické soustavy. Důvodem je, že mají lepší jas v protisvětle.

Volba dalekohledu a druhy

Vybíráme-li si dalekohled, musíme zvážit všechny požadavky, které klademe na dalekohled. Je potřeba mít dostatečné zvětšení i světelnost, ale dalším aspektem je třeba i hmotnost, která může být při delším nošení na krku nepříjemná.

 • Nejmenší dalekohledy  jsou k dispozici v provedení 4 x 13, 8 x 21, 10 x 25 apod., které jsou vhodné pro turistické nenáročné použití.
 • Střední dalekohledy jsou se zvětšením 7 až 8 krát a s průměrem vstupní čočky 35 až 42 mm. Dá se o nich říci, že svým výkonem mohou plně dostačovat jako universální dalekohled a pro své rozměry se jeví jako ideální cestovní dalekohledy.
 • V myslivecké praxi  jsou nejrozšířenější a nejpoužívanější dalekohledy 7 x 50 a 10 x 50. Tyto dalekohledy se dají dobře použít ve většině situací. Mají velké zorné pole, chvění obrazu je na přijatelné úrovni a mají vysokou světelnost.
 • Při pozorování za zhoršených světelných podmínek  slouží dalekohledy 7 x 56, 8 x 56, 8 x 63 a 9 x 63. Tyto dalekohledy mají vynikající světelnost a jsou vhodné pro využití v myslivecké praxi. Nevýhodou je mohutnost a váha.
 • Dalekohledy s velkým zvětšením jako je 12 x 50, 15 x 50, 20 x 60 atd. Dalekohledy s tímto velkým zvětšením mají sice větší rozlišovací schopnost, ale menší zorné pole a neklidný obraz při pozorování z volné ruky.* (*Při větším zvětšení obraz příliš kmitá a znemožňuje přesnější zaměření. K tomu je třeba říci, že se nejedná o chybu, ale dalekohled s tímto zvětšením potřebuje oporu – stativ.)

Údržba dalekohledu

Dalekohled vyžaduje nenáročnou, avšak pečlivou údržbu. Je třeba jej chránit před prudkými změnami teplot a před vlhkem.

 • Prach z optiky dalekohledu odstraňujeme zásadně měkkým štětcem. 
 • Čočky čistíme optickou utěrkou z mikrovlákna za pomocí speciálního přípravku – spreje na antireflexní vrstvy.
 • Zásadně se vyvarujeme dření čoček kapesníkem a podobně!